Monday 14 January 2013
  • 10
  • :
  • 13
  • :
  • 03

Học viên Lớp thơ tổng hợp

Học viên Lớp thơ tổng hợp

Đặng Thị Đăng Khoa

Giới thiệu đôi nét về học viên các lớp thơ

Nguyễn Thị Kim Oanh

Giới thiệu đôi nét về học viên các lớp thơ

Khởi Nguyên

Giới thiệu đôi nét về học viên các lớp thơ

Nguyễn Đức Kỳ

Giới thiệu đôi nét về học viên các lớp thơ

Lê Thị Thương

Giới thiệu đôi nét về học viên các lớp thơ

Phan Thị Nhàn

Giới thiệu đôi nét về học viên các lớp thơ

Lê Thị Mai Hương

Giới thiệu đôi nét về học viên các lớp thơ

Đinh Hữu Quyết

Giới thiệu đôi nét về học viên các lớp thơ

Nguyễn Minh Miền

Giới thiệu đôi nét về học viên các lớp thơ

Hoàng Quang Linh

Giới thiệu đôi nét về học viên các lớp thơ
góc chia sẻ thơ

Đính kèm file:


 VIỆT NAM THI ĐÀN

(www.vnthidan.net - www.vnthidan.eazy.vn)

 

- Sáng lập, Chủ nhiệm: Phan Củ Chi

- Trưởng Ban Biên tập: Phạm Ngọc Vĩnh

- Chủ nhiệm các lớp thơ: Phạm Hiệp (Lớp thứ 1), Trần Kim Hương (Hoài Thương 18, Lớp thứ 2)

 

- Ban trị sự, biên tập: Admin, Cao Nghiêm, Phạm Ngọc Vĩnh, Phạm Hiệp, Nguyễn Văn Thái, Hồng Lĩnh, Sơn Ca, Bằng Lăng, Hoài Thương

 

- Ban đại diện VNTĐ: Phía Bắc (Nguyễn Văn Thái, Kim Ngân, Đặng Duy Phiên, Phạm Ngọc Vĩnh, Bùi Thị Nhài); Tây Nguyên (Hồng Lĩnh, Minh Tâm); Tây Nam Bộ (Hoài Thương); Đông Nam Bộ và TP. Hồ Chí Minh (Sơn Phương, Cao Nghiêm)...

 

- Thành viên danh dự: Nguyễn Huy Dung, Phan Hoàng, Tường Vi

 

- Hỗ trợ kỹ thuật: Eazy, Giang Chí Phát

- Thiết kế tranh ảnh: Mậu Thân, Hoài Thương

 

- Email: vnthidan@ymail.com  - Điện thoại: 0909 549 558 - Địa chỉ liên hệ: 17, Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

 

- Đề nghị: Sử dụng các nội dung trên website và forum này phải được sự đồng ý của Chủ nhiệm VNTĐ cùng tác giả liên quan và ghi rõ nguồn.