Monday 14 January 2013
  • 10
  • :
  • 13
  • :
  • 03

Các tác phẩm của Bùi Xuân Phượng

Các tác phẩm của Bùi Xuân Phượng

Xuân quê hương (Bùi Xuân Phượng)

Sáng tác mừng Xuân Mậu Tuất 2018 của Thành viên VNTĐ

Nữ tướng Lê Chân (Bùi Xuân Phượng)

Tác phẩm tuyển lưu Thư viện VNTĐ. BTV thực hiện: Phạm Hiệp

Đinh Bộ Lĩnh (Bùi Xuân Phượng)

Tác phẩm tuyển lưu Thư viện VNTĐ. BTV thực hiện: Phạm Hiệp

Ngô Vương Quyền (Bùi Xuân Phượng)

Tác phẩm tuyển lưu Thư viện VNTĐ. BTV thực hiện: Phạm Hiệp

Hai Bà Trưng (Bùi Xuân Phượng)

Tác phẩm tuyển lưu Thư viện VNTĐ. BTV thực hiện: Phạm Hiệp

Hùng Vương (Bùi Xuân Phượng)

Tác phẩm tuyển lưu Thư viện VNTĐ. BTV thực hiện: Phạm Hiệp

Trái tim bất tử (Bùi Xuân Phượng)

Tác phẩm tuyển lưu Thư viện VNTĐ. BTV thực hiện: Tường Vi

Tình đẹp (Bùi Xuân Phượng)

Tác phẩm tuyển lưu Thư viện VNTĐ. BTV thực hiện: Tường Vi

Cảm niệm tháng tư (Bùi Xuân Phượng)

Tác phẩm tuyển lưu Thư viện VNTĐ. BTV thực hiện: Tường Vi
góc chia sẻ thơ

Đính kèm file:


 VIỆT NAM THI ĐÀN

(www.vnthidan.net - www.vnthidan.eazy.vn)

 

- Sáng lập, Chủ nhiệm: Phan Củ Chi

- Trưởng Ban Biên tập: Phạm Ngọc Vĩnh

- Chủ nhiệm các lớp thơ: Phạm Hiệp (Lớp thứ 1), Trần Kim Hương (Hoài Thương 18, Lớp thứ 2)

 

- Ban trị sự, biên tập: Admin, Cao Nghiêm, Phạm Ngọc Vĩnh, Phạm Hiệp, Nguyễn Văn Thái, Hồng Lĩnh, Sơn Ca, Bằng Lăng, Hoài Thương

 

- Ban đại diện VNTĐ: Phía Bắc (Nguyễn Văn Thái, Kim Ngân, Đặng Duy Phiên, Phạm Ngọc Vĩnh, Bùi Thị Nhài); Tây Nguyên (Hồng Lĩnh, Minh Tâm); Tây Nam Bộ (Hoài Thương); Đông Nam Bộ và TP. Hồ Chí Minh (Sơn Phương, Cao Nghiêm)...

 

- Thành viên danh dự: Nguyễn Huy Dung, Phan Hoàng, Tường Vi

 

- Hỗ trợ kỹ thuật: Eazy, Giang Chí Phát

- Thiết kế tranh ảnh: Mậu Thân, Hoài Thương

 

- Email: vnthidan@ymail.com  - Điện thoại: 0909 549 558 - Địa chỉ liên hệ: 17, Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

 

- Đề nghị: Sử dụng các nội dung trên website và forum này phải được sự đồng ý của Chủ nhiệm VNTĐ cùng tác giả liên quan và ghi rõ nguồn.