Monday 14 January 2013
  • 10
  • :
  • 13
  • :
  • 03

Các tác phẩm của Đặng Duy Phiên

Các tác phẩm của Đặng Duy Phiên

Dùng dằng (Đặng Duy Phiên)

"Ngút ngàn thông, ngút ngàn hoa - Giăng giăng sương toả, la đà mây bay..."

Cửu vạn (Đặng Duy Phiên)

"Khi mang vác, lúc bưng bê - Còng lưng tất bật đi về ngược xuôi..."

Về quê (Đặng Duy Phiên)

"Nửa đời sống giữa phố phường - Từ nay ta lại tìm đường về quê..."

Chuyện ngày xưa (Đặng Duy Phiên)

"Nghe bà kể chuyện ngày xưa - Lúa ngô ngập bãi, cá cua đầy đồng..."

Xa xôi vạn dặm hóa gần tấc gang (Đặng Duy Phiên)

Tác phẩm tuyển lưu Thư viện VNTĐ do Ban biên tập thực hiện

Ta về Điểm hẹn Tình Thơ (Đặng Duy Phiên)

Tác phẩm tuyển lưu Thư viện VNTĐ do Ban biên tập thực hiện

Bạc vàng trăng rải ắp đầy phố quê (Đặng Duy Phiên)

Tác phẩm tuyển lưu Thư viện VNTĐ do Ban biên tập thực hiện

Thư gửi mẹ trước ngày diễu binh mừng độc lập (Đặng Duy Phiên)

Tác phẩm tuyển lưu Thư viện VNTĐ do Ban biên tập thực hiện

Lạy Giời đừng mưa! (Đặng Duy Phiên)

Tác phẩm tuyển lưu Thư viện VNTĐ. BTV thực hiện: Nguyễn Văn Thái

Tiễn anh đi (Đặng Duy Phiên)

Tác phẩm tuyển lưu Thư viện VNTĐ. BTV thực hiện: Phan Văn Nhớ
thành viên
góc chia sẻ thơ

Đính kèm file:


 VIỆT NAM THI ĐÀN

(www.vnthidan.net - www.vnthidan.eazy.vn)

 

- Sáng lập, Chủ nhiệm (từ 07/8/2009): Phan Văn Nhớ

- Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Thái

- Ban trị sự, biên tập: Admin (Phan Văn Nhớ, Người lính, Phan Củ Chi), Nguyễn Văn Thái, Phạm Hiệp, Cao Nghiêm, Hồng Lĩnh, Trần Nguyễn Dạ Lan, Đông Phong, Thiết Dương, Sơn Ca, Hoài Thương (ĐTH), Thúy Hằng

 

- Ban đại diện VNTĐ:

+ Phía Bắc (tính từ Huế trở ra): Nguyễn Văn Thái, Đặng Duy Phiên, Nguyễn Tiến Ban, Ngân Kim, Bùi Thị Nhài, Phạm Đức Khải, Thi Sơn

+ Phía Nam (tính từ Đà Nẵng trở vào): Nguyễn Sơn Phương, Cao Nghiêm, Bằng Lăng, Hồng Lĩnh, Minh Tâm, Hoài Thương (ĐTH)

 

- Chủ nhiệm các lớp thơ: Phạm Hiệp (Lớp thứ 1 tại Forum), Trần Kim Hương (Hoài Thương 18, Lớp thứ 2 trên Facebook)

- Nhóm giáo viên hướng dẫn: Thiết Dương, Đặng Đình Hưng, Lê Hồ Thu, Lê Tú Nhi, Bút Ngọc Nghiên Than, Nguyễn Tuyết Nhung

 

- Quản trị viên danh dự: Nguyễn Huy Dung, Phan Hoàng, Tường Vi

- Hỗ trợ kỹ thuật: eazy.vn, Nina.vn, Phát Huỳnh

- Thiết kế tranh ảnh: Mậu Thân, Hoài Thương (ĐTH)

- Từ thiện: Hoài Thương (ĐTH) và Diệu Nguyên thuộc Hội Chánh Tâm

 

- Email: vnthidan@ymail.com  - Điện thoại: 0909 549 558 - Địa chỉ liên hệ: 19, đường Bình Mỹ, ấp 8, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh

 

- Đề nghị: Sử dụng các nội dung trên website và forum phải được sự đồng ý của VNTĐ cùng tác giả liên quan và ghi rõ nguồn.