Monday 14 January 2013
  • 10
  • :
  • 13
  • :
  • 03

Các tác phẩm của Huệ Nguyên

Các tác phẩm của Huệ Nguyên

Cao nguyên mùa xuân (Huệ Nguyên)

Tác phẩm tuyển lưu Thư viện VNTĐ. Ban biên tập thực hiện.

Thu lạc (Huệ Nguyên)

Tác phẩm tuyển lưu Thư viện VNTĐ. Ban biên tập thực hiện.

Gọi ngày (Huệ Nguyên)

Tác phẩm tuyển lưu Thư viện VNTĐ. Ban biên tập thực hiện.

Nghiêng giấc cô đơn (Huệ Nguyên)

Tác phẩm tuyển lưu Thư viện VNTĐ. Ban biên tập thực hiện.

Mưa cao nguyên (Huệ Nguyên)

Tác phẩm tuyển lưu Thư viện VNTĐ. Ban biên tập thực hiện.

Tâm sự cùng thơ (Huệ Nguyên)

Tác phẩm tuyển lưu Thư viện VNTĐ. Ban biên tập thực hiện.

Mưa (Huệ Nguyên)

Tác phẩm tuyển lưu Thư viện VNTĐ. Ban biên tập thực hiện.

Giấc mơ (Huệ Nguyên)

Tác phẩm tuyển lưu Thư viện VNTĐ. Ban biên tập thực hiện.

Tâm sự những cơn mưa (Huệ Nguyên)

Tác phẩm tuyển lưu Thư viện VNTĐ. Ban biên tập thực hiện

Bài không tên cho em Số 3 (Huệ Nguyên)

Tác phẩm tuyển lưu Thư viện VNTĐ. Ban biên tập thực hiện
góc chia sẻ thơ

Đính kèm file:


 VIỆT NAM THI ĐÀN

(www.vnthidan.net - www.vnthidan.eazy.vn)

 

- Sáng lập, Chủ nhiệm: Phan Củ Chi

- Trưởng Ban Biên tập: Phạm Ngọc Vĩnh

- Chủ nhiệm các lớp thơ: Phạm Hiệp (Lớp thứ 1), Trần Kim Hương (Hoài Thương 18, Lớp thứ 2)

 

- Ban trị sự, biên tập: Admin, Cao Nghiêm, Phạm Ngọc Vĩnh, Phạm Hiệp, Nguyễn Văn Thái, Hồng Lĩnh, Sơn Ca, Bằng Lăng, Hoài Thương

 

- Ban đại diện VNTĐ: Phía Bắc (Nguyễn Văn Thái, Kim Ngân, Đặng Duy Phiên, Phạm Ngọc Vĩnh, Bùi Thị Nhài); Tây Nguyên (Hồng Lĩnh, Minh Tâm); Tây Nam Bộ (Hoài Thương); Đông Nam Bộ và TP. Hồ Chí Minh (Sơn Phương, Cao Nghiêm)...

 

- Thành viên danh dự: Nguyễn Huy Dung, Phan Hoàng, Tường Vi

 

- Hỗ trợ kỹ thuật: Eazy, Giang Chí Phát

- Thiết kế tranh ảnh: Mậu Thân, Hoài Thương

 

- Email: vnthidan@ymail.com  - Điện thoại: 0909 549 558 - Địa chỉ liên hệ: 17, Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

 

- Đề nghị: Sử dụng các nội dung trên website và forum này phải được sự đồng ý của Chủ nhiệm VNTĐ cùng tác giả liên quan và ghi rõ nguồn.