Monday 14 January 2013
  • 10
  • :
  • 13
  • :
  • 03

Các tác phẩm của Huệ Nguyên

Các tác phẩm của Huệ Nguyên

Cao nguyên mùa xuân (Huệ Nguyên)

Tác phẩm tuyển lưu Thư viện VNTĐ. Ban biên tập thực hiện.

Thu lạc (Huệ Nguyên)

Tác phẩm tuyển lưu Thư viện VNTĐ. Ban biên tập thực hiện.

Gọi ngày (Huệ Nguyên)

Tác phẩm tuyển lưu Thư viện VNTĐ. Ban biên tập thực hiện.

Nghiêng giấc cô đơn (Huệ Nguyên)

Tác phẩm tuyển lưu Thư viện VNTĐ. Ban biên tập thực hiện.

Mưa cao nguyên (Huệ Nguyên)

Tác phẩm tuyển lưu Thư viện VNTĐ. Ban biên tập thực hiện.

Tâm sự cùng thơ (Huệ Nguyên)

Tác phẩm tuyển lưu Thư viện VNTĐ. Ban biên tập thực hiện.

Mưa (Huệ Nguyên)

Tác phẩm tuyển lưu Thư viện VNTĐ. Ban biên tập thực hiện.

Giấc mơ (Huệ Nguyên)

Tác phẩm tuyển lưu Thư viện VNTĐ. Ban biên tập thực hiện.

Tâm sự những cơn mưa (Huệ Nguyên)

Tác phẩm tuyển lưu Thư viện VNTĐ. Ban biên tập thực hiện

Bài không tên cho em Số 3 (Huệ Nguyên)

Tác phẩm tuyển lưu Thư viện VNTĐ. Ban biên tập thực hiện
thành viên
góc chia sẻ thơ

Đính kèm file:


 VIỆT NAM THI ĐÀN

(www.vnthidan.net - www.vnthidan.eazy.vn)

 

- Sáng lập, Chủ nhiệm (từ 07/8/2009): Phan Văn Nhớ

- Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Thái

- Ban trị sự, biên tập: Admin (Phan Văn Nhớ, Người lính, Phan Củ Chi), Nguyễn Văn Thái, Phạm Hiệp, Cao Nghiêm, Hồng Lĩnh, Trần Nguyễn Dạ Lan, Đông Phong, Thiết Dương, Sơn Ca, Hoài Thương (ĐTH), Thúy Hằng

 

- Ban đại diện VNTĐ:

+ Phía Bắc (tính từ Huế trở ra): Nguyễn Văn Thái, Đặng Duy Phiên, Nguyễn Tiến Ban, Ngân Kim, Bùi Thị Nhài, Phạm Đức Khải, Thi Sơn

+ Phía Nam (tính từ Đà Nẵng trở vào): Nguyễn Sơn Phương, Cao Nghiêm, Bằng Lăng, Hồng Lĩnh, Minh Tâm, Hoài Thương (ĐTH)

 

- Chủ nhiệm các lớp thơ: Phạm Hiệp (Lớp thứ 1 tại Forum), Trần Kim Hương (Hoài Thương 18, Lớp thứ 2 trên Facebook)

- Nhóm giáo viên hướng dẫn: Thiết Dương, Đặng Đình Hưng, Lê Hồ Thu, Lê Tú Nhi, Bút Ngọc Nghiên Than, Nguyễn Tuyết Nhung

 

- Quản trị viên danh dự: Nguyễn Huy Dung, Phan Hoàng, Tường Vi

- Hỗ trợ kỹ thuật: eazy.vn, Nina.vn, Phát Huỳnh

- Thiết kế tranh ảnh: Mậu Thân, Hoài Thương (ĐTH)

- Từ thiện: Hoài Thương (ĐTH) và Diệu Nguyên thuộc Hội Chánh Tâm

 

- Email: vnthidan@ymail.com  - Điện thoại: 0909 549 558 - Địa chỉ liên hệ: 19, đường Bình Mỹ, ấp 8, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh

 

- Đề nghị: Sử dụng các nội dung trên website và forum phải được sự đồng ý của VNTĐ cùng tác giả liên quan và ghi rõ nguồn.