Monday 14 January 2013
  • 10
  • :
  • 13
  • :
  • 03

Các tác phẩm của Ngân Hậu

Các tác phẩm của Ngân Hậu

Xa vắng (Ngân Hậu)

"Ngày rây nắng rát lưng chiều - Lòng hoang hoác trống tiêu điều xác xơ..."

Mùa trăng chín (Ngân Hậu)

"Anh có về cho kịp mùa trăng chín - Trắng hạ yêu thương rải kín cung đường..."

Thị Nở (Ngân Hậu)

"Ngày nào cũng phải chăn trâu - Mải mê nghe nắng trên đầu thích nhau..."

Cha vẫn chờ con (Ngân Hậu)

"Cha thường thức với tàn trăng - Bàn tay ve vuốt ngày đằng đẵng trôi..."

Bác Mười ơi! (Ngân Hậu)

Tác phẩm tuyển lưu Thư viện VNTĐ do Ban biên tập thực hiện

Chờ em (Ngân Hậu)

Tác phẩm tuyển lưu Thư viện VNTĐ do Ban biên tập thực hiện

Mặc niệm (Ngân Hậu)

Tác phẩm tuyển lưu Thư viện VNTĐ do Ban biên tập thực hiện

Nghe chiều quẫy nắng (Ngân Hậu)

Tác phẩm tuyển lưu Thư viện VNTĐ do Ban biên tập thực hiện

Ru chiều (Ngân Hậu)

Tác phẩm tuyển lưu Thư viện VNTĐ do Ban biên tập thực hiện

Vĩnh biệt Người! (Ngân Hậu)

Tác phẩm tuyển lưu Thư viện VNTĐ do Ban biên tập thực hiện
thành viên
góc chia sẻ thơ

Đính kèm file:


 VIỆT NAM THI ĐÀN

(www.vnthidan.net - www.vnthidan.eazy.vn)

 

- Sáng lập, Chủ nhiệm (từ 07/8/2009): Phan Văn Nhớ

- Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Thái

- Ban trị sự, biên tập: Admin (Phan Văn Nhớ, Người lính, Phan Củ Chi), Nguyễn Văn Thái, Phạm Hiệp, Cao Nghiêm, Hồng Lĩnh, Trần Nguyễn Dạ Lan, Đông Phong, Thiết Dương, Sơn Ca, Hoài Thương (ĐTH), Thúy Hằng

 

- Ban đại diện VNTĐ:

+ Phía Bắc (tính từ Huế trở ra): Nguyễn Văn Thái, Đặng Duy Phiên, Nguyễn Tiến Ban, Ngân Kim, Bùi Thị Nhài, Phạm Đức Khải, Thi Sơn

+ Phía Nam (tính từ Đà Nẵng trở vào): Nguyễn Sơn Phương, Cao Nghiêm, Bằng Lăng, Hồng Lĩnh, Minh Tâm, Hoài Thương (ĐTH)

 

- Chủ nhiệm các lớp thơ: Phạm Hiệp (Lớp thứ 1 tại Forum), Trần Kim Hương (Hoài Thương 18, Lớp thứ 2 trên Facebook)

- Nhóm giáo viên hướng dẫn: Thiết Dương, Đặng Đình Hưng, Lê Hồ Thu, Lê Tú Nhi, Bút Ngọc Nghiên Than, Nguyễn Tuyết Nhung

 

- Quản trị viên danh dự: Nguyễn Huy Dung, Phan Hoàng, Tường Vi

- Hỗ trợ kỹ thuật: eazy.vn, Nina.vn, Phát Huỳnh

- Thiết kế tranh ảnh: Mậu Thân, Hoài Thương (ĐTH)

- Từ thiện: Hoài Thương (ĐTH) và Diệu Nguyên thuộc Hội Chánh Tâm

 

- Email: vnthidan@ymail.com  - Điện thoại: 0909 549 558 - Địa chỉ liên hệ: 19, đường Bình Mỹ, ấp 8, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh

 

- Đề nghị: Sử dụng các nội dung trên website và forum phải được sự đồng ý của VNTĐ cùng tác giả liên quan và ghi rõ nguồn.