Monday 14 January 2013
  • 10
  • :
  • 13
  • :
  • 03

Các tác phẩm của Ngọc Huy

Các tác phẩm của Ngọc Huy

Ru tình (Ngọc Huy)

Tác phẩm tuyển lưu Thư viện VNTĐ. BTV thực hiện: Phan Văn Nhớ

Xuân về (Ngọc Huy)

Sáng tác mừng Xuân Mậu Tuất 2018 của Thành viên VNTĐ

Về thôi em... (Ngọc Huy)

Tác phẩm tuyển lưu Thư viện VNTĐ. BTV thực hiện: Phan Văn Nhớ

Màu sầu chín (Ngọc Huy)

Tác phẩm tuyển lưu Thư viện VNTĐ. BTV thực hiện: Phan Văn Nhớ

Bẵng... (Ngọc Huy)

Tác phẩm tuyển lưu Thư viện VNTĐ. BTV thực hiện: Phan Văn Nhớ

Xuân có về (Ngọc Huy)

Tác phẩm tuyển lưu Thư viện VNTĐ. BTV thực hiện: Phan Văn Nhớ

Vội vàng (Ngọc Huy)

Tác phẩm tuyển lưu Thư viện VNTĐ. BTV thực hiện: Phan Văn Nhớ
góc chia sẻ thơ

Đính kèm file:


 VIỆT NAM THI ĐÀN

(www.vnthidan.net - www.vnthidan.eazy.vn)

 

- Sáng lập, Chủ nhiệm: Phan Củ Chi

- Trưởng Ban Biên tập: Phạm Ngọc Vĩnh

- Chủ nhiệm các lớp thơ: Phạm Hiệp (Lớp thứ 1), Trần Kim Hương (Hoài Thương 18, Lớp thứ 2)

 

- Ban trị sự, biên tập: Admin, Cao Nghiêm, Phạm Ngọc Vĩnh, Phạm Hiệp, Nguyễn Văn Thái, Hồng Lĩnh, Sơn Ca, Bằng Lăng, Hoài Thương

 

- Ban đại diện VNTĐ: Phía Bắc (Nguyễn Văn Thái, Kim Ngân, Đặng Duy Phiên, Phạm Ngọc Vĩnh, Bùi Thị Nhài); Tây Nguyên (Hồng Lĩnh, Minh Tâm); Tây Nam Bộ (Hoài Thương); Đông Nam Bộ và TP. Hồ Chí Minh (Sơn Phương, Cao Nghiêm)...

 

- Thành viên danh dự: Nguyễn Huy Dung, Phan Hoàng, Tường Vi

 

- Hỗ trợ kỹ thuật: Eazy, Giang Chí Phát

- Thiết kế tranh ảnh: Mậu Thân, Hoài Thương

 

- Email: vnthidan@ymail.com  - Điện thoại: 0909 549 558 - Địa chỉ liên hệ: 17, Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

 

- Đề nghị: Sử dụng các nội dung trên website và forum này phải được sự đồng ý của Chủ nhiệm VNTĐ cùng tác giả liên quan và ghi rõ nguồn.