Monday 14 January 2013
  • 10
  • :
  • 13
  • :
  • 03

Các tác phẩm của Nguyễn Đình Bầu

Các tác phẩm của Nguyễn Đình Bầu

Hoa quỳnh đêm đông (Nguyễn Đình Bầu)

"Ướp tình tích nhựa nuôi cây - Bồn chồn bấm đợi ngón tay, đông về..."

Ngày đăng: 01-01-1970

Mùa hoa tam giác mạch (Nguyễn Đình Bầu)

"Mày có qua Lào Cai - Quê tao bản Cổ Thạch..."

Ngày đăng: 01-01-1970

Tình rừng (Nguyễn Đình Bầu)

"Một khi con nước suối ròng - Noọng cúi xúc cá gập cong dáng rừng..."

Ngày đăng: 01-01-1970

Gió làng phù sa (Nguyễn Đình Bầu)

"Ngược phà Tân Đệ lên đê - Theo ong lấy mật tôi về Thuận Vi..."

Ngày đăng: 01-01-1970

Tiếng đàn tính (Nguyễn Đình Bầu)

"Vọng suối ngàn Việt Bắc - Nhị kéo nhớ ba ngày..."

Ngày đăng: 01-01-1970

Tiếng sáo Mèo Pò Py (Nguyễn Đình Bầu)

"Đêm bản Mèo trôi nhẹ vào khuya - Dàn âm sắc vắt ngang sườn núi..."

Ngày đăng: 01-01-1970

Rong ruổi Đồng Văn (Nguyễn Đình Bầu)

"Mênh mang đá núi ngàn trùng - Triệu năm cổ thạch rêu phong ngồi thiền..."

Ngày đăng: 01-01-1970

Cổng trời Quản Bạ (Nguyễn Đình Bầu)

"Chắn che bốn hướng núi - Vần vũ mây trên đầu..."

Ngày đăng: 01-01-1970

Máy mắt (Nguyễn Đình Bầu)

"Mấy ngày sao máy mắt hoài - Hay giấu chồng lẻn ra ngoài, nhớ tôi?..."

Ngày đăng: 01-01-1970

Đàn tính (Nguyễn Đình Bầu)

"Vọng suối ngàn Việt Bắc - Nhị kéo nhớ ba ngày..."

Ngày đăng: 01-01-1970

góc chia sẻ thơ

Đính kèm file:


 VIỆT NAM THI ĐÀN

(www.vnthidan.net - www.vnthidan.eazy.vn)

 

- Sáng lập, Chủ nhiệm (từ 07/8/2009): Phan Văn Nhớ

- Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Thái

- Ban trị sự, biên tập: Admin (Phan Văn Nhớ, Người lính, Phan Củ Chi), Nguyễn Văn Thái, Phạm Hiệp, Cao Nghiêm, Hồng Lĩnh, Trần Nguyễn Dạ Lan, Đông Phong, Thiết Dương, Sơn Ca, Hoài Thương (ĐTH), Thúy Hằng

 

- Ban đại diện VNTĐ:

+ Phía Bắc (tính từ Huế trở ra): Nguyễn Văn Thái, Đặng Duy Phiên, Nguyễn Tiến Ban, Ngân Kim, Bùi Thị Nhài, Phạm Đức Khải, Thi Sơn

+ Phía Nam (tính từ Đà Nẵng trở vào): Nguyễn Sơn Phương, Cao Nghiêm, Bằng Lăng, Hồng Lĩnh, Minh Tâm, Hoài Thương (ĐTH)

 

- Chủ nhiệm các lớp thơ: Phạm Hiệp (Lớp thứ 1 tại Forum), Trần Kim Hương (Hoài Thương 18, Lớp thứ 2 trên Facebook)

- Nhóm giáo viên hướng dẫn: Thiết Dương, Đặng Đình Hưng, Lê Hồ Thu, Lê Tú Nhi, Bút Ngọc Nghiên Than, Nguyễn Tuyết Nhung

 

- Quản trị viên danh dự: Nguyễn Huy Dung, Phan Hoàng, Tường Vi

- Hỗ trợ kỹ thuật: eazy.vn, Nina.vn, Phát Huỳnh

- Thiết kế tranh ảnh: Mậu Thân, Hoài Thương (ĐTH)

- Từ thiện: Hoài Thương (ĐTH) và Diệu Nguyên thuộc Hội Chánh Tâm

 

- Email: vnthidan@ymail.com  - Điện thoại: 0909 549 558 - Địa chỉ liên hệ: 19, đường Bình Mỹ, ấp 8, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh

 

- Đề nghị: Sử dụng các nội dung trên website và forum phải được sự đồng ý của VNTĐ cùng tác giả liên quan và ghi rõ nguồn.