Monday 14 January 2013
  • 10
  • :
  • 13
  • :
  • 03

Các tác phẩm của Nguyễn Huy Dung

Các tác phẩm của Nguyễn Huy Dung

Duyên kỳ diệu (Nguyễn Huy Dung)

Tác phẩm tuyển lưu Thư viện VNTĐ do Ban biên tập thực hiện.

Chơi vơi (Nguyễn Huy Dung)

Tác phẩm tuyển lưu Thư viện VNTĐ do Ban biên tập thực hiện.

Tiễn người không trở lại (Nguyên Huy Dung)

Tác phẩm tuyển lưu Thư viện VNTĐ do Ban biên tập thực hiện.

Hình dáng động của thời gian (Nguyễn Huy Dung)

Tác phẩm tuyển lưu Thư viện VNTĐ do Ban biên tập thực hiện.

Chùm thơ Đứng trước biển (Nguyễn Huy Dung)

Tác phẩm tuyển lưu Thư viện VNTĐ. Ban biên tập thực hiện

Mưa bóng mây (Nguyễn Huy Dung)

Tác phẩm tuyển lưu Thư viện VNTĐ. Ban biên tập thực hiện

Ung dung ra pháp trường (Nguyễn Huy Dung)

Tác phẩm tuyển lưu Thư viện VNTĐ. Ban biên tập thực hiện

Trở lại tìm thanh thản Đăm - Bri (Nguyễn Huy Dung)

Tác phẩm tuyển lưu Thư viện VNTĐ. Ban biên tập thực hiện

Giữ đẹp tình hờ (Nguyễn Huy Dung)

Tác phẩm tuyển lưu Thư viện VNTĐ. Ban biên tập thực hiện

Chùm thơ ngắn 10 (Nguyễn Huy Dung)

Tác phẩm tuyển lưu Thư viện VNTĐ. Ban biên tập thực hiện
góc chia sẻ thơ

Đính kèm file:


 VIỆT NAM THI ĐÀN

(www.vnthidan.net - www.vnthidan.eazy.vn)

 

- Sáng lập, Chủ nhiệm: Phan Củ Chi

- Trưởng Ban Biên tập: Phạm Ngọc Vĩnh

- Chủ nhiệm các lớp thơ: Phạm Hiệp (Lớp thứ 1), Trần Kim Hương (Hoài Thương 18, Lớp thứ 2)

 

- Ban trị sự, biên tập: Admin, Cao Nghiêm, Phạm Ngọc Vĩnh, Phạm Hiệp, Nguyễn Văn Thái, Hồng Lĩnh, Sơn Ca, Bằng Lăng, Hoài Thương

 

- Ban đại diện VNTĐ: Phía Bắc (Nguyễn Văn Thái, Kim Ngân, Đặng Duy Phiên, Phạm Ngọc Vĩnh, Bùi Thị Nhài); Tây Nguyên (Hồng Lĩnh, Minh Tâm); Tây Nam Bộ (Hoài Thương); Đông Nam Bộ và TP. Hồ Chí Minh (Sơn Phương, Cao Nghiêm)...

 

- Thành viên danh dự: Nguyễn Huy Dung, Phan Hoàng, Tường Vi

 

- Hỗ trợ kỹ thuật: Eazy, Giang Chí Phát

- Thiết kế tranh ảnh: Mậu Thân, Hoài Thương

 

- Email: vnthidan@ymail.com  - Điện thoại: 0909 549 558 - Địa chỉ liên hệ: 17, Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

 

- Đề nghị: Sử dụng các nội dung trên website và forum này phải được sự đồng ý của Chủ nhiệm VNTĐ cùng tác giả liên quan và ghi rõ nguồn.