Monday 14 January 2013
  • 10
  • :
  • 13
  • :
  • 03

Thơ lục bát và các thể thơ khác

Thơ lục bát và các thể thơ khác

Tóc em (Phan Hoàng)

Tác phẩm do BBT/ VNTĐ tuyển lưu Thư viện, giai đoạn 2009-2012

Mưa chiều (Phan Hoàng)

Tác phẩm do BBT/ VNTĐ tuyển lưu Thư viện, giai đoạn 2009-2012

Tiếng mẹ yêu thương (Phan Hoàng)

Tác phẩm do BBT/ VNTĐ tuyển lưu Thư viện, giai đoạn 2009-2012

Đông về (Phan Hoàng)

Tác phẩm tuyển lưu Thư viện VNTĐ. BTV thực hiện: Nguyễn Văn Thái

Tứ tuyệt Tre xanh (Phan Hoàng)

Tác phẩm do BBT/ VNTĐ tuyển lưu Thư viện, giai đoạn 2009-2012

Mẹ hiền Đất Việt (Phan Hoàng)

Tác phẩm do BBT/ VNTĐ tuyển lưu Thư viện, giai đoạn 2009-2012

Sự tích Hoa Thủy tiên (Phan Hoàng)

Tác phẩm do BBT/ VNTĐ tuyển lưu Thư viện, giai đoạn 2009-2012

Cảm ơn Bạn hữu Thi đàn (Phan Hoàng)

Tác phẩm tuyển lưu Thư viện VNTĐ. BTV thực hiện: Phan Văn Nhớ

Tứ tuyệt tình thơ (Phan Hoàng)

Tác phẩm do Ban biên tập www.vnthidan.net tuyển lưu Thư viện VNTĐ (giai đoạn từ 2009 đến 2012

Sự tích Hoa Lưu ly (Phan Hoàng)

Tác phẩm do Ban biên tập www.vnthidan.net tuyển lưu Thư viện VNTĐ (giai đoạn từ 2009 đến 2012
góc chia sẻ thơ

Đính kèm file:


 VIỆT NAM THI ĐÀN

(www.vnthidan.net - www.vnthidan.eazy.vn)

 

- Sáng lập, Chủ nhiệm: Phan Củ Chi

- Trưởng Ban Biên tập: Phạm Ngọc Vĩnh

- Chủ nhiệm các lớp thơ: Phạm Hiệp (Lớp thứ 1), Trần Kim Hương (Hoài Thương 18, Lớp thứ 2)

 

- Ban trị sự, biên tập: Admin, Cao Nghiêm, Phạm Ngọc Vĩnh, Phạm Hiệp, Nguyễn Văn Thái, Hồng Lĩnh, Sơn Ca, Bằng Lăng, Hoài Thương

 

- Ban đại diện VNTĐ: Phía Bắc (Nguyễn Văn Thái, Kim Ngân, Đặng Duy Phiên, Phạm Ngọc Vĩnh, Bùi Thị Nhài); Tây Nguyên (Hồng Lĩnh, Minh Tâm); Tây Nam Bộ (Hoài Thương); Đông Nam Bộ và TP. Hồ Chí Minh (Sơn Phương, Cao Nghiêm)...

 

- Thành viên danh dự: Nguyễn Huy Dung, Phan Hoàng, Tường Vi

 

- Hỗ trợ kỹ thuật: Eazy, Giang Chí Phát

- Thiết kế tranh ảnh: Mậu Thân, Hoài Thương

 

- Email: vnthidan@ymail.com  - Điện thoại: 0909 549 558 - Địa chỉ liên hệ: 17, Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

 

- Đề nghị: Sử dụng các nội dung trên website và forum này phải được sự đồng ý của Chủ nhiệm VNTĐ cùng tác giả liên quan và ghi rõ nguồn.