Monday 14 January 2013
  • 10
  • :
  • 13
  • :
  • 03

Các tác phẩm của Thi Sơn

Các tác phẩm của Thi Sơn

Biệt ly (Thi Sơn)

Tác phẩm tuyển lưu Thư viện VNTĐ. BTV thực hiện: Nguyễn Văn Thái

Nửa (Thi Sơn)

Tác phẩm tuyển lưu Thư viện VNTĐ. BTV thực hiện: Nguyễn Văn Thái

Tự ru (Thi Sơn)

Tác phẩm tuyển lưu Thư viện VNTĐ. BTV thực hiện: Nguyễn Văn Thái

Vu vơ (Thi Sơn)

Tác phẩm tuyển lưu Thư viện VNTĐ. BTV thực hiện: Nguyễn Văn Thái

Vắng anh (Thi Sơn)

Tác phẩm tuyển lưu Thư viện VNTĐ. BTV thực hiện: Phan Văn Nhớ

Kẻ khờ (Thi Sơn)

Tác phẩm tuyển lưu Thư viện VNTĐ. BTV thực hiện: Nguyễn Văn Thái

Biệt ly (Thi Sơn)

Tác phẩm tuyển lưu Thư viện VNTĐ. BTV thực hiện: Nguyễn Văn Thái

Như là anh đó (Thi Sơn)

Tác phẩm tuyển lưu Thư viện VNTĐ. BTV thực hiện: Phan Văn Nhớ

Yên bình với thơ (Thi Sơn)

Tác phẩm tuyển lưu Thư viện VNTĐ. BTV thực hiện: Nguyễn Văn Thái

Thơ tình tháng bảy (Thi Sơn)

Tác phẩm tuyển lưu Thư viện VNTĐ. BTV thực hiện: Nguyễn Văn Thái
góc chia sẻ thơ

Đính kèm file:


 VIỆT NAM THI ĐÀN

(www.vnthidan.net - www.vnthidan.eazy.vn)

 

- Sáng lập, Chủ nhiệm: Phan Củ Chi

- Trưởng Ban Biên tập: Phạm Ngọc Vĩnh

- Chủ nhiệm các lớp thơ: Phạm Hiệp (Lớp thứ 1), Trần Kim Hương (Hoài Thương 18, Lớp thứ 2)

 

- Ban trị sự, biên tập: Admin, Cao Nghiêm, Phạm Ngọc Vĩnh, Phạm Hiệp, Nguyễn Văn Thái, Hồng Lĩnh, Sơn Ca, Bằng Lăng, Hoài Thương

 

- Ban đại diện VNTĐ: Phía Bắc (Nguyễn Văn Thái, Kim Ngân, Đặng Duy Phiên, Phạm Ngọc Vĩnh, Bùi Thị Nhài); Tây Nguyên (Hồng Lĩnh, Minh Tâm); Tây Nam Bộ (Hoài Thương); Đông Nam Bộ và TP. Hồ Chí Minh (Sơn Phương, Cao Nghiêm)...

 

- Thành viên danh dự: Nguyễn Huy Dung, Phan Hoàng, Tường Vi

 

- Hỗ trợ kỹ thuật: Eazy, Giang Chí Phát

- Thiết kế tranh ảnh: Mậu Thân, Hoài Thương

 

- Email: vnthidan@ymail.com  - Điện thoại: 0909 549 558 - Địa chỉ liên hệ: 17, Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

 

- Đề nghị: Sử dụng các nội dung trên website và forum này phải được sự đồng ý của Chủ nhiệm VNTĐ cùng tác giả liên quan và ghi rõ nguồn.