Monday 14 January 2013
  • 10
  • :
  • 13
  • :
  • 03

Các tác phẩm của Vũ Xuân Sắc

Các tác phẩm của Vũ Xuân Sắc

Hồi ức Tháng tư (Vũ Xuân Sắc)

Tác phẩm tuyển lưu Thư viện VNTĐ. BTV thực hiện: Nguyễn Văn Thái

Chốn quê xa (Vũ Xuân Sắc)

Tác phẩm tuyển lưu Thư viện VNTĐ. BTV thực hiện: Phan Văn Nhớ

Chiều biên cương (Vũ Xuân Sắc)

Tác phẩm tuyển lưu Thư viện VNTĐ. BTV thực hiện: Phan Văn Nhớ

Con chữ - Tình đời (Vũ Xuân Sắc)

Tác phẩm tuyển lưu Thư viện VNTĐ. BTV thực hiện: Phạm Hiệp

Tóc đuôi gà (Vũ Xuân Sắc)

Tác phẩm tuyển lưu Thư viện VNTĐ. BTV thực hiện: Phan Văn Nhớ

Chào cờ trên Đảo Trường Sa (Vũ Xuân Sắc)

Tác phẩm tuyển lưu Thư viện VNTĐ. BTV thực hiện: Phan Văn Nhớ

Những chân trời (Vũ Xuân Sắc)

Tác phẩm tuyển lưu Thư viện VNTĐ. BTV thực hiện: Phan Văn Nhớ

Giấc mơ hoa (Vũ Xuân Sắc)

Tác phẩm tuyển lưu Thư viện VNTĐ. BTV thực hiện: Phan Văn Nhớ

Bóng xưa (Vũ Xuân Sắc)

Tác phẩm tuyển lưu Thư viện VNTĐ. BTV thực hiện: Phạm Ngọc Vĩnh

Tâm sự với mùa đông (Vũ Xuân Sắc)

Tác phẩm tuyển lưu Thư viện VNTĐ. BTV thực hiện: Phạm Ngọc Vĩnh
góc chia sẻ thơ

Đính kèm file:


 VIỆT NAM THI ĐÀN

(www.vnthidan.net - www.vnthidan.eazy.vn)

 

- Sáng lập, Chủ nhiệm: Phan Củ Chi

- Trưởng Ban Biên tập: Phạm Ngọc Vĩnh

- Chủ nhiệm các lớp thơ: Phạm Hiệp (Lớp thứ 1), Trần Kim Hương (Hoài Thương 18, Lớp thứ 2)

 

- Ban trị sự, biên tập: Admin, Cao Nghiêm, Phạm Ngọc Vĩnh, Phạm Hiệp, Nguyễn Văn Thái, Hồng Lĩnh, Sơn Ca, Bằng Lăng, Hoài Thương

 

- Ban đại diện VNTĐ: Phía Bắc (Nguyễn Văn Thái, Kim Ngân, Đặng Duy Phiên, Phạm Ngọc Vĩnh, Bùi Thị Nhài); Tây Nguyên (Hồng Lĩnh, Minh Tâm); Tây Nam Bộ (Hoài Thương); Đông Nam Bộ và TP. Hồ Chí Minh (Sơn Phương, Cao Nghiêm)...

 

- Thành viên danh dự: Nguyễn Huy Dung, Phan Hoàng, Tường Vi

 

- Hỗ trợ kỹ thuật: Eazy, Giang Chí Phát

- Thiết kế tranh ảnh: Mậu Thân, Hoài Thương

 

- Email: vnthidan@ymail.com  - Điện thoại: 0909 549 558 - Địa chỉ liên hệ: 17, Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

 

- Đề nghị: Sử dụng các nội dung trên website và forum này phải được sự đồng ý của Chủ nhiệm VNTĐ cùng tác giả liên quan và ghi rõ nguồn.