Monday 14 January 2013
  • 10
  • :
  • 13
  • :
  • 03

Khúc giao mùa (Lê Hồ Thu)

Khúc giao mùa (Lê Hồ Thu)

 

Đường tơ mắc lửng khung chiều
Viền mây chạm nửa mùa yêu khẽ lồng
Hương thầm thương chải nhánh sông
Đôi bờ thu nhuộm ấm nồng khỏa đêm
Nhành lau lấm giọt sương mềm
Buồng cau đỏ mộng chờ têm miếng trầu
Quê nghèo lả ngọn sầu đâu
Buông từng tiếng mỏng bên cầu nhớ nhung
Miền xa dệt khúc tương phùng
Trầm luân gió bạt tình chung ngỏ về
Tay sần gảy nhịp xàng xê
Nghiêng lòng ấp lại trăng thề lỡ quên.


4/10/2017
Lê Hồ Thu
(Đồng Tháp)

 

 

góc chia sẻ thơ

Đính kèm file:


 VIỆT NAM THI ĐÀN

(www.vnthidan.net - www.vnthidan.eazy.vn)

 

- Sáng lập, Chủ nhiệm: Phan Củ Chi

- Trưởng Ban Biên tập: Phạm Ngọc Vĩnh

- Chủ nhiệm các lớp thơ: Phạm Hiệp (Lớp thứ 1), Trần Kim Hương (Hoài Thương 18, Lớp thứ 2)

 

- Ban trị sự, biên tập: Admin, Cao Nghiêm, Phạm Ngọc Vĩnh, Phạm Hiệp, Nguyễn Văn Thái, Hồng Lĩnh, Sơn Ca, Bằng Lăng, Hoài Thương

 

- Ban đại diện VNTĐ: Phía Bắc (Nguyễn Văn Thái, Kim Ngân, Đặng Duy Phiên, Phạm Ngọc Vĩnh, Bùi Thị Nhài); Tây Nguyên (Hồng Lĩnh, Minh Tâm); Tây Nam Bộ (Hoài Thương); Đông Nam Bộ và TP. Hồ Chí Minh (Sơn Phương, Cao Nghiêm)...

 

- Thành viên danh dự: Nguyễn Huy Dung, Phan Hoàng, Tường Vi

 

- Hỗ trợ kỹ thuật: Eazy, Giang Chí Phát

- Thiết kế tranh ảnh: Mậu Thân, Hoài Thương

 

- Email: vnthidan@ymail.com  - Điện thoại: 0909 549 558 - Địa chỉ liên hệ: 17, Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

 

- Đề nghị: Sử dụng các nội dung trên website và forum này phải được sự đồng ý của Chủ nhiệm VNTĐ cùng tác giả liên quan và ghi rõ nguồn.