Monday 14 January 2013
  • 10
  • :
  • 13
  • :
  • 03

Lục bát cầu trăng (Phạm Ngọc Vĩnh)

Lục bát cầu trăng (Phạm Ngọc Vĩnh)

 

Thả câu Lục Bát lên chơi
Rung cần níu gió ta ngồi đợi trăng
Ngọn tre chao tựa cung quăng
Nhử vành trăng mộng lăng xăng gọi mời


Đêm thu trăng vặc trăng ngời
Cho bao cuộc hẹn trao lời hẹn nhau
Trăng chưa độ chín trăng thâu
Cần chưa buông lá thả câu còn chờ


Bao đêm nông cạn tỏ mờ
Câu trăng vành giếng đôi bờ vòng quanh
Mượn lưng níu ngọn tre xanh
Mượn vai níu lá bám vành nón nghiêng


Trăng còn mọc bóng còn lên
Rung rinh Lục Bát còn hên còn nồng
Đêm dài ngồi tựa chân song
Thả tình ta với dáng hình trăng thâu


Mắc mồi rung ngọn tre câu
Đợi mùa Lục Bát dù lâu vẫn chờ


20/9/2017
Viết nhân ngày Lục Bát VN

Phạm Ngọc Vĩnh
(Nam Định)

 

 

thành viên
góc chia sẻ thơ

Đính kèm file:


 VIỆT NAM THI ĐÀN

(www.vnthidan.net - www.vnthidan.eazy.vn)

 

- Sáng lập, Chủ nhiệm (từ 07/8/2009): Phan Văn Nhớ

- Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Thái

- Ban trị sự, biên tập: Admin (Phan Văn Nhớ, Người lính, Phan Củ Chi), Nguyễn Văn Thái, Phạm Hiệp, Cao Nghiêm, Hồng Lĩnh, Trần Nguyễn Dạ Lan, Đông Phong, Thiết Dương, Sơn Ca, Hoài Thương (ĐTH), Thúy Hằng

 

- Ban đại diện VNTĐ:

+ Phía Bắc (tính từ Huế trở ra): Nguyễn Văn Thái, Đặng Duy Phiên, Nguyễn Tiến Ban, Ngân Kim, Bùi Thị Nhài, Phạm Đức Khải, Thi Sơn

+ Phía Nam (tính từ Đà Nẵng trở vào): Nguyễn Sơn Phương, Cao Nghiêm, Bằng Lăng, Hồng Lĩnh, Minh Tâm, Hoài Thương (ĐTH)

 

- Chủ nhiệm các lớp thơ: Phạm Hiệp (Lớp thứ 1 tại Forum), Trần Kim Hương (Hoài Thương 18, Lớp thứ 2 trên Facebook)

- Nhóm giáo viên hướng dẫn: Thiết Dương, Đặng Đình Hưng, Lê Hồ Thu, Lê Tú Nhi, Bút Ngọc Nghiên Than, Nguyễn Tuyết Nhung

 

- Quản trị viên danh dự: Nguyễn Huy Dung, Phan Hoàng, Tường Vi

- Hỗ trợ kỹ thuật: eazy.vn, Nina.vn, Phát Huỳnh

- Thiết kế tranh ảnh: Mậu Thân, Hoài Thương (ĐTH)

- Từ thiện: Hoài Thương (ĐTH) và Diệu Nguyên thuộc Hội Chánh Tâm

 

- Email: vnthidan@ymail.com  - Điện thoại: 0909 549 558 - Địa chỉ liên hệ: 19, đường Bình Mỹ, ấp 8, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh

 

- Đề nghị: Sử dụng các nội dung trên website và forum phải được sự đồng ý của VNTĐ cùng tác giả liên quan và ghi rõ nguồn.