Monday 14 January 2013
  • 10
  • :
  • 13
  • :
  • 03

Tiễn biệt bạn thơ (Nguyễn Văn Thái)

Tiễn biệt bạn thơ (Nguyễn Văn Thái)

 

(Viếng tác giả Trần Anh Tuấn)
 
 
Người về nơi ấy thu xa
Tiễn đưa giọt lệ xót xa cảnh đời

 

Thu buồn theo lá vàng rơi
Tình thơ thương tỏ nghĩa lời biệt ly

 

Trăm năm giờ có còn gì?
Trở về cát bụi, thiên di lẻ bầy!

 

Vô thường giọt nắng cầm tay
Nghĩa tình chiu chắt tháng ngày còn nhau!

 

Hồn thơ chung một khúc sầu
Vấn vương… đưa tiễn lắng sâu tình người.

 

16 - 2 - 2012
Nguyễn Văn Thái
(Nam Định)

Nguồn: http://vnthidan.eazy.vn/viewtopic.php?f=133&p=109284#p109284

 

góc chia sẻ thơ

Đính kèm file:


 VIỆT NAM THI ĐÀN

(www.vnthidan.net - www.vnthidan.eazy.vn)

 

- Sáng lập, Chủ nhiệm: Phan Củ Chi

- Trưởng Ban Biên tập: Phạm Ngọc Vĩnh

- Chủ nhiệm các lớp thơ: Phạm Hiệp (Lớp thứ 1), Trần Kim Hương (Hoài Thương 18, Lớp thứ 2)

 

- Ban trị sự, biên tập: Admin, Cao Nghiêm, Phạm Ngọc Vĩnh, Phạm Hiệp, Nguyễn Văn Thái, Hồng Lĩnh, Sơn Ca, Bằng Lăng, Hoài Thương

 

- Ban đại diện VNTĐ: Phía Bắc (Nguyễn Văn Thái, Kim Ngân, Đặng Duy Phiên, Phạm Ngọc Vĩnh, Bùi Thị Nhài); Tây Nguyên (Hồng Lĩnh, Minh Tâm); Tây Nam Bộ (Hoài Thương); Đông Nam Bộ và TP. Hồ Chí Minh (Sơn Phương, Cao Nghiêm)...

 

- Thành viên danh dự: Nguyễn Huy Dung, Phan Hoàng, Tường Vi

 

- Hỗ trợ kỹ thuật: Eazy, Giang Chí Phát

- Thiết kế tranh ảnh: Mậu Thân, Hoài Thương

 

- Email: vnthidan@ymail.com  - Điện thoại: 0909 549 558 - Địa chỉ liên hệ: 17, Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

 

- Đề nghị: Sử dụng các nội dung trên website và forum này phải được sự đồng ý của Chủ nhiệm VNTĐ cùng tác giả liên quan và ghi rõ nguồn.