Monday 14 January 2013
  • 10
  • :
  • 13
  • :
  • 03

Báo cáo tài chính họp mặt VNTĐ phía Bắc năm 2017

Báo cáo tài chính họp mặt VNTĐ phía Bắc năm 2017

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
HỌP MẶT VIỆT NAM THI ĐÀN KHU VỰC PHÍA BẮC NĂM 2017


Kính gửi Ban quản trị Việt Nam Thi Đàn!
Kính gửi quý thành viên, học viên Việt Nam Thi Đàn!


Được sự quan tâm của Người sáng lập Việt Nam Thi Đàn - ông Phan Văn Nhớ - cùng Ban quản trị VNTĐ, buổi họp mặt VNTĐ khu vực phía Bắc đã thành công tốt đẹp, để lại ấn tượng tốt trong các bạn thơ. Bùi Thị Nhài xin gửi tới Ban quản trị và quý học viên, thành viên VNTĐ bản báo cáo tài chính của cuộc họp mặt như sau:


I.Phần thu:
1. Thành viên và khách mời: 27 x 300000 = 8 100 000 đồng
2. Học viên: 69 x 300 000 = 20 700 000 đồng
3. Anh Phùng Thanh Bình ủng hộ 1 000 000 đồng
4. Admin ủng hộ 6 000 000 đồng
Tổng thu: 35 800 000 đồng


II. Phần chi:
1. Anh Đặng Duy Phiên chi:
Ăn uống: 22.700.000 đồng
Âm thanh, ánh sáng: 5.000.000 đồng
Ghi âm ghi hình: 1.000.000 đồng
Hoa hồng tặng: 400.000 đồng
Băng rôn khẩu hiệu: 120.000 đồng
Tổng chi: 29.220.000 đồng
2. Cân đối thu chi tại cuộc họp: 35.800.000 – 29.200.000 = 6.600.000 đồng
(Dư sáu triệu sáu trăm nghìn đồng)
• Riêng Admin chi chuẩn bị trước cuộc họp:
1. Kỉ niệm chương gỗ: 150.000đồng/ chiếc x 10 chiếc = 1.500.000đồng
2. Huy hiệu dành cho Ban tổ chức: 6.200đồng/chiếc x 20 chiếc = 124.000đồng
3. Huy hiệu dành cho thành viên, học viên, khách mời: 4.000 đồng/ chiếc x 100 chiếc = 400.000 đồng
4. Bảng tên Ban trị sự Việt Nam Thi Đàn: 48.000 đồng/ chiếc x 10 chiếc = 480.000 đồng
5. Giải thưởng trò chơi thơ: 1.000.000 đồng/ 2 người
6. Giải thưởng thi thơ mini: 3.000.000 đồng/ 15người
7. Làm video clip: 700.000 đồng
8. In Giấy chứng nhận cuộc thi thơ Hương Mùa Hạ: 300.000 đồng
9. Bồi dưỡng nhân viên phục vụ âm thanh: 200.000 đồng
10. Ủng hộ buổi họp mặt (Giao cho anh Phiên, đã kê ở Phần I, mục 4): 6.000.000 đồng
11. 90 quyển sách Biển đảo quê hương
Tổng: 13.704.000 đồng và 90 quyển sách.


*Ghi chú:
1. Trong 27 thành viên và khách mời:
- Nhài thu: 25 người
- Chị Thúy Hằng thu: 02 người (Đã chuyển cho Nhài 600.000đồng)
2. Trong số học viên dự họp:
- Nhài thu: 07 người
- Chị Bảo Minh Trang chuyển cho Nhài: 62 người (18.600.000 đồng)
3. Anh Ngân Kim giao lại cho Nhài quỹ tồn của năm 2016 là 1.000.000 đồng
4. Hiện tại Bùi Thị Nhài đang giữ quỹ (cũ 1.000.000 đồng + mới 6.600.000 đồng) tổng: 7.600.000 nghìn đồng (Bảy triệu sáu trăm nghìn đồng).


(Báo cáo này đã được thông qua Ban đại diện VNTĐ khu vực phía Bắc)


Người lập báo cáo: Bùi Thị Nhài

thành viên
góc chia sẻ thơ

Đính kèm file:


 VIỆT NAM THI ĐÀN

(www.vnthidan.net - www.vnthidan.eazy.vn)

 

- Sáng lập, Chủ nhiệm (từ 07/8/2009): Phan Văn Nhớ

- Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Thái

- Ban trị sự, biên tập: Admin (Phan Văn Nhớ, Người lính, Phan Củ Chi), Nguyễn Văn Thái, Phạm Hiệp, Cao Nghiêm, Hồng Lĩnh, Trần Nguyễn Dạ Lan, Đông Phong, Thiết Dương, Sơn Ca, Hoài Thương (ĐTH), Thúy Hằng

 

- Ban đại diện VNTĐ:

+ Phía Bắc (tính từ Huế trở ra): Nguyễn Văn Thái, Đặng Duy Phiên, Nguyễn Tiến Ban, Ngân Kim, Bùi Thị Nhài, Phạm Đức Khải, Thi Sơn

+ Phía Nam (tính từ Đà Nẵng trở vào): Nguyễn Sơn Phương, Cao Nghiêm, Bằng Lăng, Hồng Lĩnh, Minh Tâm, Hoài Thương (ĐTH)

 

- Chủ nhiệm các lớp thơ: Phạm Hiệp (Lớp thứ 1 tại Forum), Trần Kim Hương (Hoài Thương 18, Lớp thứ 2 trên Facebook)

- Nhóm giáo viên hướng dẫn: Thiết Dương, Đặng Đình Hưng, Lê Hồ Thu, Lê Tú Nhi, Bút Ngọc Nghiên Than, Nguyễn Tuyết Nhung

 

- Quản trị viên danh dự: Nguyễn Huy Dung, Phan Hoàng, Tường Vi

- Hỗ trợ kỹ thuật: eazy.vn, Nina.vn, Phát Huỳnh

- Thiết kế tranh ảnh: Mậu Thân, Hoài Thương (ĐTH)

- Từ thiện: Hoài Thương (ĐTH) và Diệu Nguyên thuộc Hội Chánh Tâm

 

- Email: vnthidan@ymail.com  - Điện thoại: 0909 549 558 - Địa chỉ liên hệ: 19, đường Bình Mỹ, ấp 8, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh

 

- Đề nghị: Sử dụng các nội dung trên website và forum phải được sự đồng ý của VNTĐ cùng tác giả liên quan và ghi rõ nguồn.