tin nội bộ
Monday 14 January 2013
  • 10
  • :
  • 13
  • :
  • 03

HỌC VIÊN NGUYỄN ĐỨC HÒA HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH HỌC LUẬT THƠ TỔNG HỢP

HỌC VIÊN NGUYỄN ĐỨC HÒA HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH HỌC LUẬT THƠ TỔNG HỢP

Ngày đăng: 10-07-2019

 

CHÚC MỪNG HỌC VIÊN NGUYỄN ĐỨC HÒA (LỚP THƠ 2)


VNTĐ và Lớp thơ 2 xin chúc mừng anh Nguyễn Đức Hòa đã hoàn thành Chương trình Hướng dẫn luật thơ tổng hợp - số hiệu "05B2.19"! (Chủ nhiệm VNTĐ xin nhận khuyết điểm vì đưa tin chậm!)
Dưới đây là bài thơ của Giáo viên hướng dẫn - bạn Lê Hồ Thu - viết tặng anh Nguyễn Đức Hòa:


TẶNG ANH NGUYỄN ĐỨC HÒA


NGUYỄN  hoàng tộc tỏa ánh dương
Đ  ơm hồng thiện phúc can trường nhẫn an
Ư  ớp hương đời gội tâm nhàn
C  ông thành chí toại tình chan nghĩa đầy
H  ôn làn thu mắc triền mây
O  à bao mộng thuở sum vầy khách thơ
A  m sâu hiếu đạo tôn thờ
LỘNG CHIỀU NẮNG NHỎ ĐƯỜNG TƠ MỸ MIỀU.


15/5/2019
Lê Hồ Thu

góc chia sẻ thơ

Đính kèm file:


 VIỆT NAM THI ĐÀN

(www.vnthidan.net - www.vnthidan.eazy.vn)

 

- Sáng lập, Chủ nhiệm (từ 07/8/2009): Phan Văn Nhớ

- Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Thái

- Ban trị sự, biên tập, điều hành: Admin (Phan Văn Nhớ, Người lính, Phan Củ Chi), Nguyễn Văn Thái, Phạm Hiệp, Cao Nghiêm, Hồng Lĩnh, Trần Nguyễn Dạ Lan, Đông Phong, Sơn Ca, Hoài Thương (ĐTH), Trần Duy Hạnh, Hải Âu

 

- Ban đại diện VNTĐ:

+ Phía Bắc (tính từ Huế trở ra): Nguyễn Văn Thái, Đặng Duy Phiên, Nguyễn Tiến Ban, Ngân Kim, Phạm Đức Khải, Thi Sơn, Phạm Mai Hương, Lý Thu Thảo

+ Phía Nam (tính từ Đà Nẵng trở vào): Nguyễn Sơn Phương, Người lính, Phạm Hiệp, Bằng Lăng, Hồng Lĩnh, Minh Tâm, Hoài Thương (ĐTH)

 

- Chủ nhiệm các lớp thơ: Phạm Hiệp (Lớp thứ 1 tại Forum), Trần Kim Hương (Hoài Thương 18, Lớp thứ 2 trên Facebook)

- Nhóm giáo viên hướng dẫn: Lê Hồ Thu, Đặng Đình Hưng, Lê Tú Nhi, Bút Ngọc Nghiên Than, Nguyễn Tuyết Nhung

 

- Quản trị viên danh dự: Nguyễn Huy Dung, Phan Hoàng, Tường Vi

- Hỗ trợ kỹ thuật: eazy.vn, Nina.vn, Phát Huỳnh

- Thiết kế tranh ảnh: Mậu Thân, Hoài Thương (ĐTH)

- Từ thiện: Hoài Thương (ĐTH) và Diệu Nguyên thuộc Hội Chánh Tâm

 

- Email: vnthidan@ymail.com  - Điện thoại: 0909 549 558 - Địa chỉ liên hệ: 19, đường Bình Mỹ, ấp 8, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh

 

- Đề nghị: Sử dụng các nội dung trên website và forum phải ghi rõ nguồn.