tin nội bộ
Monday 14 January 2013
  • 10
  • :
  • 13
  • :
  • 03

Hoài Thương cùng Hội Từ thiện Chánh Tâm nhìn lại những năm qua

Hoài Thương cùng Hội Từ thiện Chánh Tâm nhìn lại những năm qua

Ngày đăng: 09-02-2017

NHÌN LẠI NHỮNG NĂM QUA

Trước khi thành lập Hội Từ Thiện Chánh Tâm, thì mỗi cá nhân các thành viên đều hoạt động riêng lẻ. Từ những tư tưởng có cùng chí hướng gặp nhau, bắt đầu 15 tháng 10 năm 2015, Hội Từ Thiện Chánh Tâm đã ra đời, với phương châm  KẾT NỐI- CHIA SẺ YÊUTHƯƠNG

 

Tháng 10 năm 2015 - tháng 12/2015


1. Xây nhà cô Nguyễn Thị  Gấm  Trà Vinh    
Tổng vận động: 30.016.000 đồng.    
Tổng chi: 30.016.000 đồng.


2. Phát quà cho bà con nghèo ăn tết    
Tổng vận động:  11.300.000 đồng.    
Tổng chi:  11.300.000 đồng.


3. Xây cầu ở xã vĩnh Kim huyện cầu Ngang    
Tổng vận động: 220.000.000 đồng.    
Tổng chi:  220.000.000 đồng.

    
NĂM 2016

        
I. Hè yêu thương tháng 5
Tổng vận động  53.825.000 đồng.    
Tổng chi : 50.112.000 đồng.
Còn lại: 3.713.000 đồng.
Gồm:
1. Chi cất nhà em Vĩnh Bến tre: 15.000.000 đồng.
2. Chi làm đường Trường Học ở Trà Vinh:  4.450.000 đồng.
3. Tiền phát tập sách: 30.662.000 đồng.


II. Chương trình tháng 7 âm lịch phát quà cho bà con nghèo    
Tổng vận động : 35.599.000 triệu đồng.    
Tổng chi: 27.605.000 đồng.
Còn lại: 7.994.000 đồng.


III. Chương trình tháng 9 
Tổng vận động : 27.362.000 đồng.
Tổng chi : 27.362.000 đồng.
Gồm:
1. Phát tập  ở trà Vinh 94 bộ sách + tập: Chi 11.962.000 đồng.
2. Máy nghe pháp 100 cái: Chi 15.400.000 đồng.


IV. Cứu trợ miền Trung tháng 10/2016
Tổng vận động : 243.099.000 đồng.
Tổng chi: 231.910.000 đồng.
Còn lại: 11.189.000 đồng.


V. Chương trình tháng 12
Tổng vận động: 28.887.000 đồng.
Tổng chi: 30.870.000 đồng.
Bội chi: 1.983.000 đồng.
Gồm:
1. Quà tết 2016 cho bà con nghèo: 19.520.000 đồng.
2. Chi cho bé bệnh tim ở Trà Vinh: 3.000.000 đồng
3. Máy nghe pháp đợt 2: 8.350.000 đồng.


Tổng cộng tồn quỹ sang 2017:
Tổng vận động:     650.088.000 đồng.
Tổng chi: 629.175.000 đồng.
Còn lại: 20.913.000 đồng.
(Anh Chùm đưa thêm quỹ  500 usd)


Cần Thơ, ngày 09 tháng 02 năm 2017
Thư ký 
Đinh Thị Hoài

góc chia sẻ thơ





Đính kèm file:


 VIỆT NAM THI ĐÀN

(www.vnthidan.net - www.vnthidan.eazy.vn)

 

- Sáng lập, Chủ nhiệm (từ 07/8/2009): Phan Văn Nhớ

- Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Thái

- Ban trị sự, biên tập, điều hành: Admin (Phan Văn Nhớ, Người lính, Phan Củ Chi), Nguyễn Văn Thái, Phạm Hiệp, Cao Nghiêm, Hồng Lĩnh, Trần Nguyễn Dạ Lan, Đông Phong, Sơn Ca, Hoài Thương (ĐTH), Trần Duy Hạnh, Hải Âu

 

- Ban đại diện VNTĐ:

+ Phía Bắc (tính từ Huế trở ra): Nguyễn Văn Thái, Đặng Duy Phiên, Nguyễn Tiến Ban, Ngân Kim, Phạm Đức Khải, Thi Sơn, Phạm Mai Hương, Lý Thu Thảo

+ Phía Nam (tính từ Đà Nẵng trở vào): Nguyễn Sơn Phương, Người lính, Phạm Hiệp, Bằng Lăng, Hồng Lĩnh, Minh Tâm, Hoài Thương (ĐTH)

 

- Chủ nhiệm các lớp thơ: Phạm Hiệp (Lớp thứ 1 tại Forum), Trần Kim Hương (Hoài Thương 18, Lớp thứ 2 trên Facebook)

- Nhóm giáo viên hướng dẫn: Lê Hồ Thu, Đặng Đình Hưng, Lê Tú Nhi, Bút Ngọc Nghiên Than, Nguyễn Tuyết Nhung

 

- Quản trị viên danh dự: Nguyễn Huy Dung, Phan Hoàng, Tường Vi

- Hỗ trợ kỹ thuật: eazy.vn, Nina.vn, Phát Huỳnh

- Thiết kế tranh ảnh: Mậu Thân, Hoài Thương (ĐTH)

- Từ thiện: Hoài Thương (ĐTH) và Diệu Nguyên thuộc Hội Chánh Tâm

 

- Email: vnthidan@ymail.com  - Điện thoại: 0909 549 558 - Địa chỉ liên hệ: 19, đường Bình Mỹ, ấp 8, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh

 

- Đề nghị: Sử dụng các nội dung trên website và forum phải ghi rõ nguồn.