Monday 14 January 2013
  • 10
  • :
  • 13
  • :
  • 03

Tác phẩm

Tác phẩm

Ngày hội sông thơ (Nguyễn Tiến Dũng)

"Ta trở về nơi đất mẹ thân yêu - Chút bâng khuâng, trong nắng chiều thu tím..."

Hỏi trời (Phạm Đình Luyến)

Tác phẩm tuyển lưu Thư viện VNTĐ do Ban biên tập thực hiện

Có phải rằng là... (Mai Hương)

Tác phẩm tuyển lưu Thư viện VNTĐ do Ban biên tập thực hiện

Không thể nào quên (Nguyễn Đức Cơ)

Tác phẩm tuyển lưu Thư viện VNTĐ do Ban biên tập thực hiện

Bác Mười ơi! (Ngân Hậu)

Tác phẩm tuyển lưu Thư viện VNTĐ do Ban biên tập thực hiện

Thương tiếc tiễn đưa Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười (Phan Hoàng)

Tác phẩm tuyển lưu Thư viện VNTĐ do Ban biên tập thực hiện

Nhớ Người ngàn thu (Phạm Tư)

Tác phẩm tuyển lưu Thư viện VNTĐ do Ban biên tập thực hiện

Mùa thu (Nguyễn Thị Định)

Tác phẩm tuyển lưu Thư viện VNTĐ do Ban biên tập thực hiện

Cảm tác thơ Phạm Ngọc Vĩnh (Phan Hoàng)

Tác phẩm tuyển lưu Thư viện VNTĐ do Ban biên tập thực hiện

Tìm về Đất mẹ (Phạm Thanh Hà)

Tác phẩm tuyển lưu Thư viện VNTĐ do Ban biên tập thực hiện
thành viên
góc chia sẻ thơ

Đính kèm file:


 VIỆT NAM THI ĐÀN

(www.vnthidan.net - www.vnthidan.eazy.vn)

 

- Sáng lập, Chủ nhiệm (từ 07/8/2009): Phan Văn Nhớ

- Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Thái

- Ban trị sự, biên tập: Admin (Phan Văn Nhớ, Người lính, Phan Củ Chi), Nguyễn Văn Thái, Phạm Hiệp, Cao Nghiêm, Hồng Lĩnh, Trần Nguyễn Dạ Lan, Đông Phong, Thiết Dương, Sơn Ca, Hoài Thương (ĐTH), Thúy Hằng

 

- Ban đại diện VNTĐ:

+ Phía Bắc (tính từ Huế trở ra): Nguyễn Văn Thái, Đặng Duy Phiên, Nguyễn Tiến Ban, Ngân Kim, Bùi Thị Nhài, Phạm Đức Khải, Thi Sơn

+ Phía Nam (tính từ Đà Nẵng trở vào): Nguyễn Sơn Phương, Cao Nghiêm, Bằng Lăng, Hồng Lĩnh, Minh Tâm, Hoài Thương (ĐTH)

 

- Chủ nhiệm các lớp thơ: Phạm Hiệp (Lớp thứ 1 tại Forum), Trần Kim Hương (Hoài Thương 18, Lớp thứ 2 trên Facebook)

- Nhóm giáo viên hướng dẫn: Thiết Dương, Đặng Đình Hưng, Lê Hồ Thu, Lê Tú Nhi, Bút Ngọc Nghiên Than, Nguyễn Tuyết Nhung

 

- Quản trị viên danh dự: Nguyễn Huy Dung, Phan Hoàng, Tường Vi

- Hỗ trợ kỹ thuật: eazy.vn, Nina.vn, Phát Huỳnh

- Thiết kế tranh ảnh: Mậu Thân, Hoài Thương (ĐTH)

- Từ thiện: Hoài Thương (ĐTH) và Diệu Nguyên thuộc Hội Chánh Tâm

 

- Email: vnthidan@ymail.com  - Điện thoại: 0909 549 558 - Địa chỉ liên hệ: 19, đường Bình Mỹ, ấp 8, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh

 

- Đề nghị: Sử dụng các nội dung trên website và forum phải được sự đồng ý của VNTĐ cùng tác giả liên quan và ghi rõ nguồn.